CÁC PHỤ GIA DÙNG LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ, CHẢ BÒ, HEO VIÊN, CÁ VIÊN, BÒ VIÊN

CÁC PHỤ GIA DÙNG LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ, CHẢ BÒ, HEO VIÊN, CÁ VIÊN, BÒ VIÊN
4.35 (87.02%) 1023 votes
Tên phụ gia Công dụng  Đơn giá
bán lẻ
Xuất xứ
(Nguyên liệu)
S1000A Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Đức
SUPERTARIMU Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Úc
POLYPHOS_S (Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S (T_Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S M Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S Hũ Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
Carfosel 3 Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH
ANTI-PRO1 Bảo quản sản phẩm  LH Mỹ
ML 430 Tăng độ dẻo dai, tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Danisco
Meatplus+400 Tăng độ dẻo dai, tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Nhật
ML 460 Tăng độ dẻo dai, tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH
STD_G3 Tăng độ dẻo dai.  LH Trung Quốc
GelproM Tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Thái Lan
Modified starch ST-50 Tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Thái Lan
HPM Tạo tơi xốp