DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM JAMBON

Đánh giá bài
CÁC PHỤ GIA LÀM JAMBON
Tên phụ gia Công dụng  Đơn giá
bán lẻ
Xuất xứ
(Nguyên liệu)
S1000A Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Đức
SUPERTARIMU Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Úc
POLYPHOS_S (Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S (T_Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S M Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
SSS Tạo màu đỏ tươi của thịt và bảo quản  LH Đức – Nhật
ML 430 Tăng độ dẻo dai, tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Danisco
S_GELEE Tăng độ dẻo dai.  LH Brazin
ANTI-PRO1 Bảo quản sản phẩm  LH Mỹ