DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA NƯỚC MẮM, TƯỚC TƯƠNG

Đánh giá bài
PHỤ GIA NƯỚC MẮM, TƯỚC TƯƠNG …

AMINO_S

Tạo hương thơm tự nhiên,kích hương sản phẩm,độ mạnh hương vị gấp 5 lần bột ngọt

 LH Japan

AMINO_S Plus

Hoạt chất thiên nhiên tăng cường hương vị thơm ngon cho sản phẩm,

độ ngọt tăng gấp 5 lần so với bột ngọt

 LH Japan

hương nước mắm (dạng lỏng)

Tạo hương thơm,dậy mùi nước mắm

 LH Switzerland- Singapore

hương nước mắm (dạng bột)

Tạo hương thơm,dậy mùi nước mắm

 LH Switzerland- Singapore

Fish Sauce Flavor 427-00225-06P

Tạo hương thơm tự nhiên

 LH Switzerland- Singapore

hương cá cơm (dạng nước)

Tạo hương thơm,dậy mùi cá cơm

 LH Switzerland- Singapore

hương cá thác lác (dạng nước)

Tạo hương thơm,dậy mùi cá thác lác

 LH Switzerland- Singapore

Erybate

bảo quản,giữ màu,giữ mùi và chống lắng cặn trong nước mắm

 LH Japan

Erybate  GM

bảo quản,giữ màu,giữ mùi và chống lắng cặn trong nước mắm

 LH Japan

TS 8

Tạo sánh

 LH

Kích hương 

dậy mùi thơm đặc trưng của sản phẩm

 LH China

Xanhthan_80

tạo độ sánh đặc trưng cho sản phẩm

 LH Đức

CARAMEN 

tạo màu CHO SẢN PHẨM

 LH Malaysia

solium benzoate

bảo quản sản phẩm

 LH USA,China