PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ
3 (60%) 1 vote

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ

Quy Trình Sản Xuất Chả Bò 1

Quy Trình Sản Xuất Chả Bò 2

Nguyên liệu Tỉ lệ Mẻ 1kg
Thịt bò vụn 30.00% 300 gr
Thịt heo nạc 30.00% 300 gr
Mỡ heo 20.00% 200 gr
Muối 0.30% 3 gr
Nước Đá 10.00% 100 gr
Carfosel 3 0.40% 4 gr
TG 0.40% 4 gr
KCl 0.20% 2 gr
ML6031 0.40% 4 gr
Amino_S 0.30% 3gr
Đường 0.50% 5 gr
Nước Mắm 2.20% 22 gr
Bột biến tính Gelpro_M 5.00% 50 gr
Antipro_01 0.20% 2gr
Hương bò 0.10% 1 gr
Tổng Cộng 100% 1.000 gr
Nguyên liệu Tỉ lệ % mẻ 2kg Giá 1 kg phụ gia
Thịt bò vụn 30.00 600
Thịt heo 30.00 600
Mỡ heo 20.00 400
Muối 0.30 6
Nước Đá 10.00 200
Carfosel 3 0.40 8
TG 0.40 8
KCl 0.20 4
ML 6031 0.40 8
Amino_S 0.30 6
Đường 0.50 10
Nước Mắm 2.20 44
Bột biến tính Gelpro_M 5.00 100
Antipro_01 0.20 4
Hương bò 0.10 2
Tổng Cộng 100.00 2000.00