QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN
5 (100%) 1 vote

QUY TRINH SAN XUAT CHA CA CA VIEN

             Công Thức SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN Của Công Ty

Nguyên liệu Tỉ lệ Giá nguyên liệu Giá 1 kg chả (đ)
75.00%
Nước Đá 10.00%
Bột Gelpro_M 10.00%    
Abastol 2001 0.30%    
ML460 1.00%    
Amino S 0.60%    
Antipro 01 0.20%    
Muối 1.00%
Đường 1.00%
Coloren 0.20%    
Tiêu 0.60%
Tổng Cộng 100.00%    

    Công Thức SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN Của ĐƠN VỊ KHÁC

Nguyên liệu Tỉ lệ % Giá nguyên liệu Giá 1 kg chả
83.60%
Đá
Bột Năng 10.00%
Chất tạo dai 0.40%
Bột Ngọt 2.40%
Bảo quản 0.50%
Muối 1.00%
Đường 1.00%
Màu chả chiên 0.50%
Tiêu 0.60%
Tổng Cộng 100.00%