xanthanum 01

Xanthan Gum, chất tạo nhũ hóa, chất làm dày, phụ gia cho kem