Citric Acid Anhydrous Là chất tạo độ chua, chất điều vị và bảo quản trong thực phẩm và nước giải khát, Cũng được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm..

Citric Acid Anhydrous Là chất tạo độ chua, chất điều vị và bảo quản trong thực phẩm và nước giải khát, Cũng được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm..

Citric Acid Anhydrous Là chất tạo độ chua, chất điều vị và bảo quản trong thực phẩm và nước giải khát, Cũng được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm..