Màu xanh chuối – B.Green 1 Bột màu ném color me run