Màu xanh chuối – B.Green 12 Bột màu ném color me run