Màu xanh da trời – L.Blue hoặc C.Yan Bột màu ném color me run