eribate

ERIBATE-Bảo quản, giữ màu cho thực phẩm chế biến