S1000 Mì 1

S1000A-Mì, phụ gia tạo giòn dai cho Mì