GDL

GDL-Phụ gia thúc đẩy quá trình lên men cho nem