citric 2

Acid citric anhydrous Thái Lan_Chất điều vị, tạo chua