DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM NEM CHUA THANH HÓA

Đánh giá bài
CÁC PHỤ GIA LÀM NEM
Tên phụ gia Công dụng  Đơn giá
bán lẻ
Xuất xứ
(Nguyên liệu)
S1000Af Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính và bảo quản  LH Đức
SUPERTARIMU Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Úc
POLYPHOS_S (Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S (T_Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
POLYPHOS_S M Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính  LH Nhật – Thái Lan
SSS Tạo màu đỏ tươi của thịt và bảo quản  LH Đức – Nhật
GDL Rút ngắn thời gian lên men, Tạo vị chua tự nhiên cho nem  LH Ý – Pháp
GelproM Tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Thái Lan
Modified starch ST-50 Tăng khả năng giữ nước, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành  LH Thái Lan