QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT ĐÔNG LẠNH, THỊT NGUỘI

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ TỪ THỊT NÓNG

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ GIA VIỆT MỸ

Đánh giá bài DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ GIA VIỆT MỸ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ TỪ THỊT NÓNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ TỪ THỊT ĐÔNG LẠNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ HEO ĐỘN GÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC NGỌT

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NƯỚC NGỌT THƠM NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NƯỚC MẮM NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÀO PHỚ (ĐẬU NON)

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm TÀO PHỚ (ĐẬU NON) NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị […]

QUY TRÌNH LÀM ĐẬU PHỤ ĐẬU MIẾNG

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm ĐẬU MIẾNG NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH LÀM BÁNH ĐA (CÁ RÔ)

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm BÁNH ĐA CÁ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH LÀM MIẾN

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm MIẾN NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG […]

QUY TRÌNH LÀM PHỞ TƯƠI

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm PHỞ TƯƠI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH LÀM BÚN TƯƠI

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm BÚN TƯƠI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH LÀM NEM CHUA

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NEM CHUA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ MỰC

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ MỰC NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ RÔ PHI

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ RÔ PHI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ MÈ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ MÈ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ BASA

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ BASA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH TỪ THỊT GÀ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm XÚC XÍCH GÀ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH TỪ THỊT HEO

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm XÚC XÍCH HEO NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA CHẢ QUẾ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM NƯỚNG

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NEM NƯỚNG NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ PHA CÁ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ GÀ PHA CÁ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ BÒ

Đánh giá bài Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ BÒ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một […]

CÁCH LÀM GIÒ LỤA DAI NGON CHUYÊN NGHIỆP

CÁCH LÀM GIÒ LỤA DAI NGON CHUYÊN NGHIỆP3.1 (62.67%) 30 vote[s] Giò chả là một trong những món ăn phổ biến trong những bữa ăn hàng ngày của những gia đình Việt Nam đặc biệt là trong những mâm cơm ngày Tết, trong những mâm cỗ thì giò là món ăn không thể thiếu. Cách làm […]

Cách làm giò lụa dai ngon không hàn the

Đánh giá bài Cách làm giò lụa không hề khó Chuẩn bị nguyên liệu: – 600gr thịt heo xay – 1 thìa đường – 2 thìa nước mắm – 1 thìa cà phê tiêu trắng – 25gr bột bắp – 4 thìa nước đá lạnh – 10gr bột nở – 1 chút bột ngọt, bột […]

HƯỚNG DẪN LÀM GIÒ LỤA THƠM NGON GIÒN DAI ĐẶC BIỆT

HƯỚNG DẪN LÀM GIÒ LỤA THƠM NGON GIÒN DAI ĐẶC BIỆT4.7 (94.29%) 7 vote[s] Giò lụa là một món ăn thơm ngon không thể thiếu trong bữa ăn gia đình của người Việt Nam mỗi khi xuân về. Đây là một món ăn thơm ngon và độc đáo. Ngay trong bài viết này a mẹo vặt sẽ hướng […]

QUY TRÌNH LÀM GIÒ MỠ-GIÒ TAI THƠM NGON SỪN SỰT

Đánh giá bài Giò tai là một trong những món ăn thơm ngon và được mọi người rất yêu thích trong bữa cơm mỗi dịp tết đến xuân về. Đây là một món ăn không ngấy mà nguyên liệu để làm món ăn này lại rất đơn giản, dễ mua. Cùng Viễn Đông tìm hiểu về cách […]

Chia sẻ Cách làm giò bò thơm ngon dai giòn không bị ngán

Chia sẻ Cách làm giò bò thơm ngon dai giòn không bị ngán5 (100%) 1 vote[s] Hướng dẫn chi tiết cách làm giò bò thơm ngon Nguyên liệu làm giò bò Thịt bò: 1 kg Thịt lợn nạc: 200 gram Thịt mỡ lợn: 100 gram Các loại gia vị: hạt tiêu, muối ăn, nước mắm, mì chính, bột tỏi. […]

CÁCH LÀM LẠP XƯỞNG Ở NHÀ ĐƠN GIẢN DỄ LÀM

Đánh giá bài  Lạp xưởng có thể chế biến nhiều món ngon ăn kèm với cơm hay xôi như hấp, chiên, nướng…. Làm lạp xưởng tại nhà thịt tươi thơm ngon ,và quan trọng là không có chất bảo quản độc hại, lại bảo đảm an toàn vệ sinh .Hôm nay mình học được cách […]

ACID BENZOIC

BÁN ACID BENZOIC CHẤT LƯỢNG TỐT

Đánh giá bài ACID BENZOIC   Sơ lược về hóa chất ACID BENZOIC: – Hóa chất ACID BENZOIC còn được gọi là axit phenyl fomic, axit benzencacboxylic, axit benzoic, benzoic axit …. là một hợp chất thơm đơn giản nhất. Nhiệt độ nóng chảy của hóa chất acid benzoic là 131,7 độ C, nhiệt độ sôi là […]

PHỤ GIA BÁNH TRUNG THU

CÁC NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA LÀM BÁNH TRUNG THU

CÁC NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA LÀM BÁNH TRUNG THU5 (100%) 1 vote[s] Hàng năm chỉ có một mùa Trung Thu, do vậy với nhà sản xuất thì mong muốn có được những sản phẩm làm ra có những tính năng như: mềm, dẻo, vỏ mỏng không nứt bánh, nhân không bị rời, ít ngọt ăn […]

PHỤ GIA BÁNH TRUNG THU

QUY TRÌNH LÀM BÁNH TRUNG THU NHANH NHẤT

QUY TRÌNH LÀM BÁNH TRUNG THU NHANH NHẤT4 (80%) 1 vote[s] BÁNH TRUNG THU – Niềm Vui Của Mọi Nhà Một mùa trung thu nữa lại sắp tới mọi người đều háo hức mong chờ đặc biệt là những đứa trẻ mang trong ý nghĩ những điều rất tươi đẹp về ngày trung thu( ngày […]

MÀU ĐEN

BÁN BỘT MÀU ĐEN THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG TỐT

Đánh giá bài BỘT MÀU ĐEN –  PHỤ GIA THỰC PHẨM                                                                     Xuất xứ : India, England Quy cách : 100 gr, 1 kg, 5 kg, […]

TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU LÀM TRÀ SỮA TRÂN CHÂU

Đánh giá bài Bạn đang băn khoăn không biết làm TRÀ SỮA trân chân như thế nào? Trùm Nguyên Liệu sẽ giới thiệu các nguyên liệu làm TRÀ SỮA trân châu Thị trường TRÀ SỮA trân châu khá sôi động với nhiều thương hiệu của Việt Nam, Đài Loan và các quốc gia khác trong đó thương hiệu trà sữa của Việt Nam phổ […]

ACID ACETIC VÀ CÔNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM

Đánh giá bài Tên sản phẩm: ACID ACETIC_Giấm_Chất điều vị_phụ gia thực phẩm Tên gọi khác: Etanoic, giấm, ACID ACETIC Công thức hóa học: CH3COOH Mô tả ngoại quan:  ACID ACETIC (Thực Phẩm) Dạng lỏng,trong suốt, mùi đặc trưng mùi gắt, vị chua, tan trong nước, rượu, ete, benzen. Ở nhiệt độ dưới 16 độ C, acid acetic với hàm lượng nước […]

duong-malto-dextrin-an-do-pgtp

ĐƯỜNG MALTO DEXTRIN ẤN ĐỘ PGTP

ĐƯỜNG MALTO DEXTRIN ẤN ĐỘ PGTP5 (100%) 1 vote[s] CÔNG TY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐƯỜNG MALTO DEXTRIN ẤN ĐỘ Thông số kỹ thuật của ĐƯỜNG MALTO DEXTRIN ẤN ĐỘ chi tiết như sau: 1. Tên sản phẩm/Tên gọi khác: ĐƯỜNG MALTO DEXTRIN ẤN ĐỘ 2. Thông tin sản phẩm: – Công Thức: C6H10O5 […]

VMC K7

PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC DÙNG TRONG CHẢ LỤA, CHẢ CÁ

PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC DÙNG TRONG CHẢ LỤA, CHẢ CÁ4.9 (98.76%) 113 vote[s]   PHỤ GIA dùng  làm chả lụa, chả cá gồm có các loại phụ gia thực phẩm sau: 1) PHỤ GIA tạo giòn dai: tác dụng tạo liên kết hóa học giữa protein của thịt, lipit của mỡ cùng với nước và gia […]

XUC XICH

HƯỚNG DẪN LÀM XÚC XÍCH NGON VÀ AN TOÀN SỨC KHỎE

HƯỚNG DẪN LÀM XÚC XÍCH NGON VÀ AN TOÀN SỨC KHỎE4.8 (96.89%) 45 vote[s]    CÁCH LÀM XÚC XÍCH Nguyên liệu chính: 1.1 Thit heo:             Thịt và những sản phẩn chế biến từ thịt là một trong những phần cơ bản trong khẩu phần thức ăn. Đó là nguồn quan trọng cung cấp lượng […]

NEM CHUA

CÁCH LÀM GIÒ CHẢ THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ

CÁCH LÀM GIÒ CHẢ THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ5 (100%) 28 vote[s]  QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ Chuẩn bị nguyên liệu Thịt: là nguyên liệu chính trong quá trình làm giò, thịt có sự ảnh hướng rất lớn đến chất lượng của giò. hiện nay ta thường hay sử dụng hai loại thịt […]

TƯƠNG ỚT

CÁCH CHẾ BIẾN TƯƠNG ỚT

CÁCH CHẾ BIẾN TƯƠNG ỚT5 (100%) 1 vote[s] CÁCH CHẾ BIẾN TƯƠNG ỚT TƯƠNG ỚT là một gia vị không thể thiếu đối với nhiều món ăn như Khoai Tây chiên, mực nướng, phở …, Chúng rất thông dụng trong mỗi gia đình. Sau đây là cách chế biến tương ớt: NGUYÊN LIỆU TƯƠNG ỚT:  […]

POLYPHOS VMC

CÁC NGUYÊN LIỆU LÀM GIÒ CHẢ NGON BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?

CÁC NGUYÊN LIỆU LÀM GIÒ CHẢ NGON BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?3.6 (72.86%) 14 vote[s] CÁC NGUYÊN LIỆU LÀM GIÒ CHẢ NGON BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA? 1. Thịt: là nguyên liệu chính trong quá trình làm giò chả, thịt có sự ảnh hướng rất lớn đến chất lượng của giò. hiện nay ta thường hay sử dụng […]

HƯỚNG DẪN LÀM ĐẬU PHỤ VỚI MUỐI NIGARI THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN

HƯỚNG DẪN LÀM ĐẬU PHỤ VỚI MUỐI NIGARI THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN5 (100%) 1 vote[s] Ngoài cách làm đậu từ giấm. Đậu hũ còn được làm từ muối Nigari và Đậu có hương vị ngon và tận dụng được vị ngọt của đậu nành. Vì vậy người nhật sử dụng muối Nigari làm […]

HƯƠNG LIỆU SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA DÙNG TRONG SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA DÙNG TRONG SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT4.5 (89.82%) 1086 vote[s] THAM KHẢO NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA DÙNG TRONG SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT Nguyên liệu  Tên/ Mã hiệu Bột ngô biến tính Maize stach Roquete Bột sắn biến tính   BộtTỏi   Bột Ớt   Đường Saccaroze Muối NaCL Mì chính   Đường […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ MỚI NHẤT5 (100%) 1 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ MỚI NHẤT   Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất mì và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25% QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA HÀNG […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ TỪ SURIMI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ TỪ SURIMI MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ TỪ SURIMI MỚI NHẤT3.5 (70%) 8 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ MỚI NHẤT CÁC PHỤ GIA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ SẼ LÀM CHO SẢN PHẨM NGON HƠN POLYPHOS-S: chất tạo giòn dai cho chả cá Amino s: chất tạo vị ngọt dịu chất lượng […]

SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT (CÓ SỬ DỤNG ỚT TƯƠI)

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT (CÓ SỬ DỤNG ỚT TƯƠI)                                                                                    […]

SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT TỪ TINH BỘT ỚT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT TỪ TINH BỘT ỚT CÁC CHẤT PHỤ GIA SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT VÀ CẢI THIỆN QUY TRÌNH:  CITRIC: Chất tạo vị chua cho quá trình sản xuất tương ớt  ACK, ASPARRTAM: Chất tạo vị ngọt thay cho  đường kính tiết kiệm chi phí […]

PHA CHẾ NƯỚC MẮM

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHA CHẾ NƯỚC MẮM MỚI NHẤT

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHA CHẾ NƯỚC MẮM MỚI NHẤT5 (100%) 1 vote[s]  QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHA CHẾ NƯỚC MẮM PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG PHA CHẾ NƯỚC MẮM  HƯƠNG NƯỚC MẮM HƯƠNG CÁ CƠM, HƯƠNG CÁ HỒI: Tạo hương vị nước mắm như được ngâm ủ nhiều năm  màu nâu cánh dán: tạo […]

SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất nước tương và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25% QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA PHỤ GIA SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: […]

QUY TRÌNH LÀM NƯỚC MẮM TỎI ỚT

QUY TRÌNH LÀM NƯỚC MẮM TỎI ỚT NGON NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH LÀM NƯỚC MẮM TỎI ỚT NGON NHẤT LÀM NƯỚC MẮM TỎI ỚT NGON NGOÀI QUY TRÌNH CÒN CẦN SỬ DỤNG THÊM PHỤ GIA:  Đường ACK: Chất tạo ngọt cho sản phẩm nước mắm Amino s: Chất tạo vị ngọt UMAMI thay thế cho mì chính Hương nước mắm: Chất tạo […]

QUY TRÌNH NGÂM RAU-CỦ-QUẢ.Phương pháp 2 – Pha trực tiếp vào dung dịch ngâm

QUY TRÌNH NGÂM RAU CỦ QUẢ PHƯƠNG PHÁP MỚI

Đánh giá bài QUY TRÌNH NGÂM RAU CỦ QUẢ THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI HIÊN ĐẠI Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất phụ gia và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25%                    […]

QUY TRÌNH NGÂM RAU-CỦ-QUẢ.Phương pháp 2 – Pha trực tiếp vào dung dịch ngâm

QUY TRÌNH NGÂM RAU CỦ QUẢ MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH NGÂM RAU CỦ QUẢ THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI HIÊN ĐẠI Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất phụ gia và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25%                    […]

SẢN XUẤT CHẢ BÒ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ BÒ MỚI NHẤT

Đánh giá bài  QUY TRÌNH SẢN SẢN XUẤT CHẢ BÒ MỚI NHẤT    PHỤ GIA CẦN THIẾT TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ BẠN CẦN BIẾT  VMC K7: Chất tạo giòn dai cho chả bò, làm tăng tính cảm quan  Ml6031: Chất tạo kết dính trong sản xuất chả bò  Hương bò: Tạo hương tự nhiên, […]

Quy Trình Sản Xuất Chả Cá, Cá Viên

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ CHẢ VIÊN MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ CHẢ VIÊN MỚI NHẤT PHỤ GIA SẢN XUẤT CHẢ CÁ CHẢ VIÊN TĂNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM  POLYPHOS S: Chất tăng tính chất giòn dai chi chả cá chả viên  BỘT Gelpro_M: Tinh bột biến tính chất độn trong thực phẩm thích hợp cho sản xuất […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY MỚI NHẤT5 (100%) 1 vote[s]  QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY MỚI NHẤT   PHỤ GIA TRONG SẢN XUẤT CHẢ CHAY POLYPHOS S: Chất tăng them độ kết dính tạo độ giòn dai cho sản phẩm Amoni s: chất điều vị cho sản phẩm, tăng vị giác  VG TOFU: […]

SẢN XUẤT CHẢ LỤA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA VÀ GIÒ LỤA MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA VÀ GIÒ LỤA MỚI NHẤT2.7 (53.33%) 3 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA VÀ GIÒ LỤA MỚI NHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ LỤA AN TOÀN VÀ TĂNG GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM. POLYPHOS S: Chất tạo giòn dai cho sản xuất chả lụa SSS: […]

Quy Trình Sản Xuất Đậu Hũ Miếng

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ MIẾNG MỚI NHẤT

Đánh giá bài  QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ MIẾNG MỚI NHẤT  Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất đậu hũ miếng và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25% QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA PHỤ GIA SẢN XUÁT ĐẠU HŨ […]

SẢN XUẤT ĐẬU HŨ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ NON MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ NON  Đậu hũ non sẽ trở lên ngon hơn khi trong quá trình được sử dụng thêm phụ gia VG TOFU – Chất tạo đông tụ cho sản xuất đậu hũ non Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất phụ gia và cung cấp các […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƯỞNG MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƯỞNG QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CẦN TƯ VẤN QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠP XƯỞNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: ➡️VMCGROUP HÀ NỘI                                        Số 61b ngõ 381 Nguyễn Khang  […]

Quy Trình Sản Xuất Jambon

QUY TRÌNH SẢN XUẤT JAMBON MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT JAMBON MỚI NHẤT   Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất phụ gia và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CẦ TƯ VẤN QUY TRÌNH SẢN XUẤT JAMBON VUI LÒNG LIÊN […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA MỚI NHẤT4.6 (92%) 5 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA MỚI NHẤT  QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM CHUA SẼ ĐƯỢC CẢI TIẾN NHỜ CÁC CHẤT PHỤ GIA:  S1000AF: Chất tạo giòn dai cho nem chua.                            […]

PHỞ ĂN LIỀN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN MỚI NHẤT

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN MỚI NHẤT PHỤ GIA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN LÀM TĂNG TÍNH CHẤT CẢM QUAN: STD M1, VMC BP: Chất tạo giòn dai cho các sản phẩm từ tinh bột Antipro_01: Chất bảo quản cho sản phẩm phở ăn liền QUÝ KHÁCH […]

SẢN XUẤT TƯƠNG CÀ

BẠN ĐÃ CÓ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG CÀ NGON KHÓ CƯỠNG CHƯA?

Đánh giá bài  QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG CÀ NGON VỚI PHỤ GIA CHẤT LƯỢNG  Chuyên tư vấn các quy trình sản xuất tương cà và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25% QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA PHỤ GIA SẢN XUÁT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCHQUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH MỚI NHẤT1 (20%) 1 vote[s]  QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH MỚI NHẤT  PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT XÚC XÍCH: Chất tạo giòn dai: làm tăng thêm tính cảm quan cho sản phẩm trong quá trình sử dụng, các phụ gia có tính chất tạo giòn dai […]

QUY TRÌNH XỬ LÝ MỠ ĐỂ LƯU TRỮ 3 – 5 THÁNG

QUY TRÌNH XỬ LÝ MỠ ĐỂ LƯU TRỮ 3 – 5 THÁNG

Đánh giá bài  QUY TRÌNH XỬ LÝ MỠ ĐỂ LƯU TRỮ  3 – 5 THÁNG      Chuyên tư vấn các quy trình XỬ LÝ MỠ và cung cấp các phụ gia trong sản xuất giúp thành phẩm ngon hơn và tăng hiệu quả kinh tế 25% QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA PHỤ GIA […]

PHỤ GIA THỰC PHẨM SẢN XUẤT GIÒ CHẢ

CÁC LOẠI PHỤ GIA THỰC PHẨM LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ

CÁC LOẠI PHỤ GIA THỰC PHẨM LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ4.5 (90%) 8 vote[s] CÁC LOẠI PHỤ GIA THỰC PHẨM LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ 1) Phụ gia tạo dòn dai: tác dụng tạo liên kết hóa học giữa protein của thịt, lipit của mỡ cùng với nước và gia vị tạo cấu trúc săn […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM CÁ VIÊN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÀM CÁ VIÊN4.4 (87.5%) 8 vote[s] Cách làm cá viên giống 80% cách làm chả cá chỉ khác nhau công đoạn tạo viên cá và trong qui trình thiết bị có thêm máy tạo viên cá.  Công thức cá viên : cá 700gr, nước đá 150gr, bột biến tính 150gr, muối […]

SẢN XUẤT CÁ VIÊN BÒ VIÊN

VIDEO HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁ VIÊN BÒ VIÊN

Đánh giá bài VMCGROUP Trân Trọng Gới Thiệu Video Hướng Dẫn Quy Trình SẢN XUẤT CÁ VIÊN BÒ VIÊN Quý khách có nhu cầu tư vấn chuyên sâu và mua các máy móc, nguyên liệu, phụ gia để sản xuất vui lòng liên hệ chi nhánh VMCGROUP gần nhất. Trân trọng cảm ơn  Sản phẩm sẽ thơm […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ BASA VIÊN MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ BASA VIÊN MỚI NHẤT3.5 (70%) 4 vote[s] Giới thiệu sản phẩm: Basa là một loại cá da trơn, được nuôi nhiều ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nước ta và khu vực duyên hải miền Trung, chỉ riêng 10 tỉnh ĐBSCL mỗi năm thả gần 1,7 triệu con […]

SẢN XUẤT CHẢ CÁ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẢ CÁ VIÊN

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẢ CÁ VIÊN3.8 (76.67%) 6 vote[s] NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẢ CÁ VIÊN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ    Chả cá là sản phẩm thủy sản được sản xuất từ thịt cá xay phối trộn với chất phụ gia và các gia vị sau đó được […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

Quy trình sản xuất nước uống đóng chai mới nhất

Đánh giá bài Nước uống đóng chai được sử dụng hằng ngày như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng rất ít người biết về quy trình sản xuất sản phầm mà họ đang dùng hằng ngày. 1. Nguồn nước sử dụng: Nước giếng khoan hay nước thủy cục do […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN NƯỚC TINH KHIẾT NƯỚC ĐÓNG CHAI LỌC

Đánh giá bài GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN NƯỚC TINH KHIẾT NƯỚC ĐÓNG CHAI LỌC Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình bao gồm 3 công đoạn chính: lọc nước đạt tiêu chuẩn – chiết rót, đóng nắp – bảo quản thành phẩm. Chúng tôi xin được chia sẻ những thông tin cơ bản nhất […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

Quy trình sản xuất bia không cồn mới nhất

Quy trình sản xuất bia không cồn mới nhất3.3 (66.67%) 3 vote[s] Sản phẩm bia không còn, bia uống không say vừa được hãng bia Sài Gòn Binh Tây cho ra mắt với nhãn hiệu SAGOTA, sản phẩm lần đầu tiên được có mặt và sản xuất tại Việt Nam. Vậy quy trình sản xuất loại bia […]

SẢN XUÁT BIA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA ĐƠN GIẢN

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA ĐƠN GIẢN    Trong quá trình chế bia, người ta cần nhiều máy móc kỹ thuật hơn trong quá trình chế rượu nho. Các khâu như rang, tăng nhiệt độ, nấu, bốc hơi, làm lạnh, khuấy, lên men vân vân đòi hỏi một kỹ thuật cao để […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

QUY TRÌNH NẤU BIA PILSEN HIỆN ĐẠI

Đánh giá bài Nhà hàng nấu bia đầu tiên tại Việt Nam xin kính chào các bạn , bia tại nhà hàng củachúng tôi được nấu theo công nghệ truyền thống của vùng Pilsen – Cộng hòa Séc. So với các loại bia thông thường khác, bia mà các bạn đang thưởng thức tại nhà […]

NƯỚC ĐÓNG CHAI

Quy trình sản xuất bia mới nhất

Quy trình sản xuất bia mới nhất4 (80%) 8 vote[s] VMCGROUP xin trân trọng kính chào quý khách! Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khách Quy Trình Sản Xuất Bia mà công ty chúng tôi đang áp dụng để sản xuất ra dòng bia Pilsner được ưa chuộng nhất tại Cộng Hòa Séc cũng […]

SẢN XUẤT CHẢ CÁ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN4.5 (90%) 2 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ – CÁ VIÊN              Công Thức SẢN XUẤT CHẢ CÁ-CÁ VIÊN Của Công Ty Nguyên liệu Tỉ lệ Giá nguyên liệu Giá 1 kg chả (đ) Cá 75.00%     Nước Đá 10.00%     Bột Gelpro_M 10.00%   […]

SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN PHỤ GIA TRONG SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN: STD M1/ VMC BP: Chất tạo giòn dai cho sản phẩm bún phở antipro_01/ VMC ANTI: Chất bảo quản, kéo dài thời gian sử dụng QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA PHỤ GIA SẢN XUẤT PHỞ ĂN […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ     Quy trình sản xuất mì có lẽ không phải là điều xa lạ với nhiều người sản xuất nhưng để nâng cao chất lượng sản phẩm có thể sử dụng thêm các chất phụ gia STD M1, VMC BP để tăng tính giòn dai cho […]

PHỤ GIA THỰC PHẨM SẢN XUẤT GIÒ CHẢ

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ3 (60%) 1 vote[s] PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ Nguyên liệu Tỉ lệ Mẻ 1kg Thịt bò vụn 30.00% 300 gr Thịt heo nạc 30.00% 300 gr Mỡ heo 20.00% 200 gr Muối 0.30% 3 gr Nước Đá 10.00% 100 gr Carfosel 3 […]

VMC NEM SẢN XUẤT CHẢ CHAY

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY3 (60%) 2 vote[s]  QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CHAY NGON NHƯ LÀM TỪ THỊT Tên phụ gia % Đậu hũ 65 Dầu 7 Nước 7 Muối 0.3 Masofos 950 (Carfosel 3, Polyphos S) 0.4 ML430 0.9 ML420 0.9 Bột biến tính 4 Đường 0.6 Amino S 0.6 VG Tofu […]

Muoi nigari LÀM ĐẬU PHỤ

Quy Trình Sản Xuất Đậu Hũ Miếng

Quy Trình Sản Xuất Đậu Hũ Miếng3 (60%) 2 vote[s] Quy Trình Sản Xuất Đậu Hũ Miếng                                                                      NGUYÊN LIỆU Đậu nành: 1kg Nước dùng để ngâm đậu nành: 3kg Nước dùng để xay đậu nành: 5kg Thời gian:4hTỷ lệ nước:đậu= 3:1 (Nước dùng để ngâm đậu nành, xay đậu nành và pha dung dịch […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ NON

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ NON4.5 (90%) 4 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẬU HŨ NON                                                                      NGUYÊN LIỆU Đậu nành: […]

VMC Nigari PHỤ GIA LÀM ĐẬU HŨ

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM ĐẬU HŨ TÀO PHỚ

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM ĐẬU HŨ TÀO PHỚ5 (99.41%) 1025 vote[s] PHỤ GIA LÀM ĐẬU HŨ, TÒA PHỚ V_tofu: Chất làm đông tụ đậu hũ non sử dụng cho tào phớ Muối Nigari: Chất làm đông tụ đậu phụ QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: ➡️VMCGROUP HÀ NỘI […]

PHỤ GIA THỰC PHẨM HƯƠNG XÔNG KHÓIPHỤ GIA THỰC PHẨM HƯƠNG XÔNG KHÓI

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA SẢN PHẦM XÔNG KHÓI, NƯỚNG

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA SẢN PHẦM XÔNG KHÓI, NƯỚNG3 (60%) 1 vote[s] PHỤ GIA SẢN PHẨM HƯƠNG XÔNG KHÓI, NƯỚNG HƯƠNG XÔNG KHÓI Tạo mùi xông khói. Mỹ   VMC K7 Tạo giòn dai cho sản phẩm xông khói Thái Lan   QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: ➡️VMCGROUP […]

PHỤ GIA NƯỚC MẮM

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA NƯỚC MẮM, TƯỚC TƯƠNG

Đánh giá bài PHỤ GIA NƯỚC MẮM, TƯỚC TƯƠNG … AMINO_S Tạo hương thơm tự nhiên,kích hương sản phẩm,độ mạnh hương vị gấp 5 lần bột ngọt Japan AMINO_S Plus Hoạt chất thiên nhiên tăng cường hương vị thơm ngon cho sản phẩm, độ ngọt tăng gấp 5 lần so với bột ngọt   Japan […]

PHỤ GIA LÀM BÚN

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM BÚN, MÌ, PHỞ

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM BÚN, MÌ, PHỞ4.4 (87.9%) 1033 vote[s] PHỤ GIA LÀM BÚN, MÌ, PHỞ VMC ANTI Bảo quản bún, mì, phở Mỹ VMC BP/ VMC BMP Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính   Đức STD_M1 Tăng độ dẻo dai cho sản phẩm Nhật STD_M2 Tạo giòn dai cho SP thịt cá […]

NEM CHUA

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM NEM CHUA THANH HÓA

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM NEM CHUA THANH HÓA5 (100%) 1 vote[s] CÁC PHỤ GIA LÀM NEM CHUA Tên phụ gia Công dụng Xuất xứ (Nguyên liệu) S1000Af Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính và bảo quản Đức SUPERTARIMU Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính Úc POLYPHOS_S (Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết […]

PHỤ GIA

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM JAMBON

Đánh giá bài CÁC PHỤ GIA LÀM JAMBON Tên phụ gia Công dụng Xuất xứ (Nguyên liệu) S1000A Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính   Đức SUPERTARIMU Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính   Úc VMC POLYPHOS_S (Food Grade) Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính   Nhật – Thái Lan SSS Tạo màu đỏ tươi […]

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM PATE, XÚC XÍCH, LẠP XƯỞNG

DANH SÁCH CÁC PHỤ GIA LÀM PATE, XÚC XÍCH, LẠP XƯỞNG5 (99.55%) 1028 vote[s] Việt Mỹ xin giới thiệu một số phụ gia thực phẩm đa được bộ y tế cấp phép và hay được các công ty, cơ sở sản xuất sử dụng nhiều nhất, giúp hoàn thiện sản phẩm ngon hơn, thơm hơn […]

PHỤ GIA

CÁC PHỤ GIA DÙNG LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ, CHẢ BÒ, HEO VIÊN, CÁ VIÊN, BÒ VIÊN

CÁC PHỤ GIA DÙNG LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ, CHẢ BÒ, HEO VIÊN, CÁ VIÊN, BÒ VIÊN4.4 (87.02%) 1023 vote[s] CÁC PHỤ GIA DÙNG LÀM CHẢ LỤA, CHẢ CÁ, CHẢ BÒ, HEO VIÊN, CÁ VIÊN, BÒ VIÊN Tên phụ gia Công dụng Xuất xứ (Nguyên liệu) S1000A Tạo giòn,dai, tăng độ kết dính Đức SUPERTARIMU […]

PHỤ GIA LÀM GIÒ CHẢ

Làm nem chua Thanh Hóa

Làm nem chua Thanh Hóa5 (99.25%) 1040 vote[s] Nem chua là món ăn sử dụng thịt lợn, độ lên men của lá và thính gạo để ủ chín, có vị chua ngậy đặc trưng. Hiện nay ở Việt Nam nem chua được coi như một sản vật phổ biến tại nhiều địa phương, nhưng vùng […]

PHỤ GIA VMC K7

PHỤ GIA ĐEM LẠI KHẨU VỊ GIÒN DAI

Đánh giá bài PHỤ GIA TĂNG KHẨU VỊ GIÒN DAI    Trước đây khi nói đến thực phẩm làm giòn dai và bảo quản lâu ngày người tiêu dùng nghĩ ngay đến hàn the. Nhưng từ năm 2006, hàn the đả bị khuyến cáo là loại phụ phẩm gây hại cho sức khỏe. Với kỹ thuật và […]

NEM CHUA THANH HÓA

NEM CHUA THANH HÓA – MÓN ĂN BẢN SẮC

NEM CHUA THANH HÓA – MÓN ĂN BẢN SẮC3.3 (65.71%) 7 vote[s] NEM CHUA THANH HÓA – MÓN ĂN BẢN SẮC Khi nói tới Thanh Hóa là nói đến mảnh đất anh hùng địa linh nhân kiệt, nhưng không chỉ có vậy mà người dân nơi đây đã gửi tặng cho chúng ta một   […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO DỪA BẾN TRE

Đánh giá bài QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO DỪA BẾN TRE    Xử lý nguyên liệu Chọn dừa khô loại dừa hầu như còn nước dừa bên trong rất ít và hầu như không còn, cơm dừa phải dầy, có độ béo cao và màu trắng, không lên mọng dừa hay bị “trăng ăn” – là […]

THỰC PHẨM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ MỚI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ MỚI5 (100%) 1 vote[s] QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ     Giới thiệu sơ về chả lụa Chả lụa là một món ăn xuất xứ từ miền Bắc, được làm phổ biến từ thịt heo/ bò, với các phụ gia sử dụng hòa quyện với nhau tạo nên một […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CÁ CƠM NHA TRANG

Đánh giá bài SẢN XUẤT NƯỚC MẮM CÁ CƠM NHA TRANG Khánh Hòa có bờ biển dài, có vùng biển rộng với nhiều đầm, vịnh có khả năng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản rất trù phú. Do điều kiện địa lý thuận tiện, điều kiện khí tượng thủy văn thích hợp cho sự […]

TINH DẦU

VIỆT MỸ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÔNG THỨC PHA CHẾ TINH DẦU

Đánh giá bài Tinh Dầu Thiên Nhiên Nguyên Chất giúp Chăm Sóc Da Mặt, Chăm Sóc Tóc Bằng Dưỡng tóc: Ủ nóng dầu olive và thoa nhẹ lên tóc, sau đó dùng khăn ấm quấn tóc lại trong 10 phút, gội lại với dầu gội đầu sẽ cho bạn mái tóc bóng mượt. Thoa 1 hay 2 […]

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHAN THIẾT

GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHAN THIẾT5 (100%) 1 vote[s] GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHAN THIẾT Nguyên liệu chế biến nước mắm: là cá biển và muối NaCl. Dụng cụ chế biến nước mắm: là thùng gỗ (bằng lăng,…) và mái vú (bằng sành), cá được náo đảo […]

Chinese (Simplified)EnglishGermanJapaneseKoreanVietnamese