Hương Liệu Dùng Trong Mỹ Phẩm-Thực Phẩm

Các loại hương liệu chuyên dụng trong công nghệ mỹ phẩm VMC

  • Hương mỹ phẩm – hương liệu thực phẩm
  • Ngoại quan: Chất lỏng màu trắng hoặc vàng nhạt, có hương tự nhiên dễ chịuCông dụng: Tạo mùi thơm đặc trưng của sản phẩm
  • Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất : Mỹ phẩm, chất tẩy rửa, Bánh kẹo, nước giải khát, nước hoa quả, Kem đánh răng, thạch hoa quả, trà sữa…..
  • Xuất xứ : Singapore
  • Đóng gói: 1kg/Chai, 5 Kg/Can, 20 Kg/Thùng
 
Sản phẩm Mã Số
Adventure VMC-F 1016 FL
Agarwood VMC-F 1170 S
Agarwood VMC-F 1218 S
Agrumen Bergarnote Frg VMC-F 1067 S
Almond &milk Frg VMC-F 1081 S
Almond Milk Honey VMC-F 1155 S
Almond Mllk VMC-F 1007 FL
Aloe  Vera VMC-F 1002 FL
Aloe Bamboo VMC-F 1010 FL
Aloe vera Frg VMC-F 1014 N
Aloe vera Frg VMC-F 1022 N
Aloha men Frg VMC-F 1035 N
Alovera Frg VMC-F 1031 N
Amore Frg VMC-F 1030 N
Apollo woman VMC-F 1173 S
apple VMC-F 1003 S
apple VMC-F 1010 S
apple VMC-F 1226 S
APPLE FRG VMC-F 1039 S
Apple FRG VMC-F 1056 S
Apple Frg VMC-F 1013 N
Apple Frg VMC-F 1024 N
Baby  Frg VMC-F 1027 N
Baby  Frg VMC-F 1032 N
Baby care Frg VMC-F 1016 N
Baby care Frg VMC-F 1019 N
Baby Powder Frg VMC-F 1083 S
Be Delicious Frg VMC-F 1028 N
Beautiful Day VMC-F 1129 S
Bebe VMC-F 1009 FL
Bersll VMC-F 1018 FL
Black Dragon VMC-F 1011 FL
Black Rock Man VMC-F 1187 S
Black Star Woman VMC-F 1185 S
blossom Frg VMC-F 1109 S
Blue Chanel Frg VMC-F 1115 S
Blue Nafco Frg VMC-F 1112 S
Blue Rebel VMC-F 1186 S
Blue Star Woman VMC-F 1182 S
Brit Frg VMC-F 1093 S
Brit Frg VMC-F 1192 S
Camomile VMC-F 1041 S
Camomile VMC-F 1055 S
Chaos Frg VMC-F 1107 S
Charming Frg VMC-F 1099 S
Cheerful lover Frg VMC-F 1072 S
Cherry VMC-F 1023 FL
Cinamon Frg VMC-F 1064 S
Cinamon Frg VMC-F 1066 S
Clean FRG VMC-F 1042 S
Clean FRG VMC-F 1044 S
Columbia Frg VMC-F 1077 S
Comfor White VMC-F 4039 T
Comfor White VMC-F 4041 T
Comfort VMC-F 1021 FL
comfort VMC-F 1006 S
Comfort Fragrance VMC-F 4003 T
Comfy Frg VMC-F 1036 N
De Color Frg(Ncc 628350) VMC-F 1069 S
Desire Frg VMC-F 1024 S
Doddi Sport VMC-F 1175 S
downly blue Frg VMC-F 1001 S
downy Blue Frg VMC-F 1113 S
Downy Fragrance VMC-F 4004 T
Downy Fresh Frg VMC-F 1007 N
Downy Frg VMC-F 1011 N
Eden FRG VMC-F 1054 S
Enchanter VMC-F 1158 S
Enchanter VMC-F 1159 S
Enchanter FR VMC-F 4013 T
Enchanteur Frg VMC-F 1118 S
Enchanteur Frg VMC-F 1003 N
Enchanteur Frg VMC-F 1004 N
Enchanteur Frg VMC-F 1018 N
Enchanteur Frg VMC-F 1023 N
Exotic Bloom VMC-F 1178 S
Exotlc Frults VMC-F 1015 FL
Feeling VMC-F 1005 FL
Fiji Fra (Tutti Fruity) VMC-F 1125 S
Floral Frg VMC-F 1085 S
Floral Frg VMC-F 1102 S
Floral Mint FR VMC-F 4015 T
Frabric Softner FR VMC-F 4014 T
Fragrance NTG VMC-F 1119 S
Frague Frg VMC-F 1111 S
Free Men VMC-F 1180 S
Fresh VMC-F 1133 S
Fresh Creamy Strawberry VMC-F 1152 S
Fresh men VMC-F 1174 S
Fresh rose Redfruit VMC-F 1145 S
Fresh Strawberry Ice Cream VMC-F 1132 S
Fresh Vanilla VMC-F 1137 S
Fruity Apple VMC-F 1006 FL
fruity Peach VMC-F 1019 FL
Fugue Frg VMC-F 1097 S
Garden Dream VMC-F 1128 S
Gardenia Lily Frg VMC-F 1089 S
Ginger Cinnamon Vanilla VMC-F 1150 S
Ginger Rass VMC-F 1154 S
Gingerflower Kiss Frg VMC-F 1016 S
Ginges spice VMC-F 1045 N
Giono Frg VMC-F 1033 N
Goat milk VMC-F 1156 S
Goat milk VMC-F 1157 S
Goat Milk FRG VMC-F 1046 S
Goat Milk FRG VMC-F 1229 S
Goatmilk Frg VMC-F 4047 T
Goatmilk Frg VMC-F 4048 T
Goatmilk Frg VMC-F 4049 T
Goats Milk FR VMC-F 4012 T
Goats Milk FR VMC-F 4019 T
Grape Frg VMC-F 1117 S
Grapefruit SG VMC-F 1153 S
green tea VMC-F 1005 S
green tea VMC-F 1008 S
green tea VMC-F 1009 S
green tea VMC-F 1011 S
green tea VMC-F 1027 S
green tea VMC-F 1028 S
green tea VMC-F 1029 S
green tea VMC-F 1058 S
green tea VMC-F 1062 S
green tea VMC-F 1228 S
green tea VMC-F 1260 S
Green tea Frg VMC-F 1008 N
Green tea Frg VMC-F 1009 N
Green tea Frg VMC-F 1021 N
Green tea Frg VMC-F 1039 N
Greentea Frg VMC-F 4042 T
Gucci Frg VMC-F 1075 S
Gucci Frg VMC-F 1189 S
Gucci Frg VMC-F 1227 S
Gucci Frg VMC-F 1232 S
Gug VMC-F 1042 N
Hard Rock Man VMC-F 1179 S
Herbal FRG VMC-F 1048 S
Herbal Frg VMC-F 1122 S
Hidden Fanrasy Frg VMC-F 1106 S
Honey Almond Frg VMC-F 1096 S
Honey suckle bell Frg VMC-F 1103 S
Honey suckle bell Frg VMC-F 1225 S
Hugo Women Frg VMC-F 1014 S
Incense oil Frg VMC-F 1065 S
Incense oil Frg VMC-F 1068 S
Jasmine VMC-F 1167 S
Jasmine VMC-F 1049 S
Jasmine VMC-F 1051 S
Jasmine VMC-F 1060 S
Jasmine VMC-F 1233 S
Jasmine Frg VMC-F 1080 S
Jasmine Frg VMC-F 1094 S
Jasmine Frg VMC-F 1105 S
Jasmine Frg VMC-F 1010 N
Jasmine Frg VMC-F 1015 N
Jasmine Frg VMC-F 1020 N
Jasmine Frg VMC-F 1025 N
Jasmine Frg VMC-F 1046 N
Kiwi & Apple Blossom VMC-F 1003 FL
Lavanda VMC-F 1008 FL
Lavandus VMC-F 1013 FL
Lavender VMC-F 1053 S
Lavender VMC-F 1059 S
Lavender FR VMC-F 4017 T
Lavender Frg VMC-F 1098 S
Lavender Frg VMC-F 1110 S
Lavender Frg VMC-F 1126 S
Lavender Frg VMC-F 1193 S
Lavender Frg VMC-F 1194 S
Lavender FRg VMC-F 4044 T
Lavender FRg VMC-F 4050 T
Lavender Frg VMC-F 1026 N
Lavender Frg VMC-F 1038 N
Lemon ads 1 VMC-F 1211 S
Lemon ads 2 VMC-F 1212 S
Lemon FR VMC-F 4005 T
Lemon FR VMC-F 4006 T
Lemon FR VMC-F 4008 T
Lemon FR VMC-F 4009 T
Lemon FR VMC-F 4010 T
Lemon Fragrance VMC-F 4001 T
Lemon Fragrance VMC-F 4002 T
Lemon Fragrance VMC-F 4020 T
Lemon Fragrance VMC-F 4021 T
Lemon Fragrance VMC-F 4022 T
Lemon Fragrance VMC-F 4023 T
Lemon Fragrance VMC-F 4024 T
Lemon Fragrance VMC-F 4025 T
Lemon Fragrance VMC-F 4035 T
Lemon Fragrance VMC-F 4040 T
Lemon Grass Ginger VMC-F 1147 S
Lemon Grass Ginger VMC-F 1220 S
Lemon Mint FR VMC-F 4011 T
Lemon Orange  FR VMC-F 4007 T
Light Blue VMC-F 1127 S
Light Rock Man VMC-F 1183 S
Lilly Frg VMC-F 1035 S
Lilly Frg VMC-F 1040 S
Lily Beautys VMC-F 1140 S
L’occitane Frg VMC-F 1086 S
Lotus Frg VMC-F 1079 S
lyly Frg VMC-F 4043 T
lyly frg VMC-F 4045 T
lyly frg VMC-F 4046 T
Mango Coco VMC-F 1123 S
Mango Frg VMC-F 1121 S
Mango Lychee Frg VMC-F 1088 S
Meshimo Frg VMC-F 1100 S
Miel VMC-F 1047 S
Miel VMC-F 1057 S
Mint VMC-F 1061 S
Mint VMC-F 1261 S
Mint Frg VMC-F 1114 S
Mint Frg VMC-F 1005 N
Mint Frg VMC-F 1006 N
Mint Frg VMC-F 1012 N
Monoi & Ylang Frg VMC-F 1076 S
Night rock Man VMC-F 1184 S
Night Star Woman VMC-F 1188 S
Niveau VMC-F 1020 FL
Olive Mllk VMC-F 1004 FL
OMO FRG VMC-F 1030 S
OMO FRG VMC-F 1031 S
Orchidees Frg VMC-F 1082 S
Pamplemouse rose VMC-F 1191 S
Peony Rose VMC-F 1139 S
Piera FRG VMC-F 1052 S
Pink Frg VMC-F 1021 S
Pink lady VMC-F 1043 N
Plum Blossom VMC-F 1176 S
Poison Frg VMC-F 1017 S
Poison Shower Frg VMC-F 1084 S
Pomegranate VMC-F 1151 S
Powdery Rose Woody VMC-F 1177 S
Prague VMC-F 1019 S
Rainy day Frg VMC-F 1020 S
Red Deliciour Frg VMC-F 1087 S
RFF VMC-F 1018 S
rose VMC-F 1002 S
rose VMC-F 1007 S
Rose VMC-F 1043 S
Rose VMC-F 1045 S
Rose & Sesame  Frg VMC-F 1091 S
Rose Frg VMC-F 1002 N
Rose Frg VMC-F 1017 N
Rose Frg VMC-F 1041 N
Rose Frg VMC-F 1047 N
Rose Lichee VMC-F 1138 S
Rose powder frg VMC-F 1001 N
Sandal Floral Frg VMC-F 1090 S
Sandal Jasmine SG Frg VMC-F 1104 S
Sandal wood VMC-F 1160 S
Sandal wood VMC-F 1161 S
Sandal wood VMC-F 1162 S
Sandal wood VMC-F 1163 S
Sandal wood VMC-F 1219 S
Sea Horse FR VMC-F 4016 T
Sea horse Frg VMC-F 1034 N
Sea horse Frg VMC-F 1040 N
Sea houre Frg VMC-F 1029 N
Sea Island cotton Frg VMC-F 1092 S
Sensation Mend VMC-F 1130 S
Sllk Dove VMC-F 1017 FL
Sllky Poppy VMC-F 1001 FL
Solo Blue Frg VMC-F 1071 S
Splash Colore VMC-F 1014 FL
Sport Men VMC-F 1181 S
Spring rose VMC-F 1012 S
Spring rose VMC-F 1258 S
Sublime Rose VMC-F 1143 S
Super Gilk VMC-F 1044 N
Tên VMC-F  
Tojoba Frg VMC-F 1074 S
Tropical Fruit VMC-F 1141 S
tropitex VMC-F 1022 FL
Tumeric &Honey Frg VMC-F 1073 S
Tutti Fruity Frg VMC-F 1063 S
Vanilla VMC-F 1136 S
Vanilla FRG VMC-F 1050 S
Vanilla Frg VMC-F 1116 S
velvet Rose VMC-F 1012 FL
Violet VMC-F 1015 S
Weeding Whisper VMC-F 1149 S
White Apricot Frg VMC-F 1070 S
White Moon VMC-F 1169 S
White Musk VMC-F 1190 S
White Musk Frg VMC-F 1120 S
White Pomegranate Frg VMC-F 1108 S
Wood and spice Frg VMC-F 1101 S
//