Trang chủHương liệu mỹ phẩmDanh mục hương liệu dùng trong thực phẩm
HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM

Danh mục hương liệu dùng trong thực phẩm

Giá:

 • VAT10%
 • Quy cách1 Kg/Chai, 5 Kg/Can, 20 Kg/Thùng
 • Xuất xứSingapore/ Pháp/Hàn Quốc
Đặt Hàng Ngay

VMCGROUP VIỆT NAM
VMCGROUP VIỆT NAM
           
   

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Danh mục hương liệu dùng trong thực phẩm

Mô tả ngoại quan:

Danh mục hương liệu cao cấp dùng trong thực phẩm, được cục ATTP Bộ Y tế cấp phép lưu hành

 • Tổng hợp các loại hương thực phẩm.
 • Dùng trong sản xuất bánh kẹo.
 • Sản xuất thức ăn, nước uống, giải khát.
 • Tạo thêm mùi vị hấp dẫn, lôi cuốn.
 • Cung cấp tất cả mùi hương theo nhu cầu của thị trường.Công dụng / Ứng dụng:
TÊN HÀNG      MÃ SỐ
Apple Flv VMC-P 4003 M
Apple Green Flv VMC-P 2033 S
Apple Green Flv VMC-P 2034 S
Apple Green Flv VMC-P 2222 S
Apple Green Flv VMC-P 2229 S
Apple Green Flv VMC-P 2236 S
Apricot Fla VMC-P 4071 T
Apricot Flv VMC-P 2036 S
Apricot Flv VMC-P 2037 S
Apricot Flv VMC-P 4002 M
Apricot Flv VMC-P 4040 M
Banana Flv VMC-P 2085 S
Banana Flv VMC-P 2096 S
Banana Flv VMC-P 2171 S
Banana Flv VMC-P 2291 S
Banana Flv VMC-P 2307 S
Barley Fla VMC-P 2205 S
Beer Fla VMC-P 2192 S
Bird nest Flv VMC-P 2090 S
Bird nest Flv VMC-P 2097 S
Bird 's nest Flv VMC-P 4020 T
Blueberry Fla VMC-P 2201 S
Blueberry Fla VMC-P 2251 S
Blueberry Flv VMC-P 2061 S
Blueberry Flv VMC-P 2062 S
Blueberry Flv VMC-P 2288 S
Butter  Flv VMC-P 2057 S
Butter  Flv VMC-P 2141 S
Butter Fla VMC-P 2200 S
Butter Milk Flv VMC-P 2052 S
Butter OS Fla VMC-P 2210 S
Butter OS Flv VMC-P 2059 S
Butterscotch Flv VMC-P 2053 S
Cappuccino Pwd VMC-P 1011 FL
Caramel Fla VMC-P 2190 S
Cheese Blue Flv VMC-P 2048 S
Cheese Cheddar Fla VMC-P 2172 S
Cheese Flv VMC-P 2047 S
Cherry Hs Flv VMC-P 2106 S
Chesse Cake Fla VMC-P 2173 S
Chocolate VMC-P 2273 S
Chocolate VMC-P 2292 S
Chocolate Clear LCV VMC-P 2203 S
Chocolate Flv VMC-P 2002 S
Chocolate Flv VMC-P 2018 S
Chocolate Flv VMC-P 2139 S
Chocolate Flv VMC-P 2158 S
Chocolate Flv VMC-P 2164 S
Chocolate Flv VMC-P 2165 S
Chocolate Flv VMC-P 2170 S
Chocolate Flv VMC-P 2223 S
Chocolate Flv VMC-P 4007 T
Chocolate Flv VMC-P 4011 T
Chocolate Flv VMC-P 4031 T
Chocolate Powder Flv VMC-P 4043 M
Chocolate PWd VMC-P 4050 T
Cinnmon PwD VMC-P 4046 T
Cloudy agent VMC-P 4012 T
Cloudy agent VMC-P 4013 T
Cob Flv VMC-P 2137 S
Cob Flv VMC-P 2228 S
Cob Flv VMC-P 2254 S
Coco Arome Flv VMC-P 4023 M
Cocomilk pwd VMC-P 4067 T
Coconut VMC-P 1024 FL
Coconut Flv VMC-P 2004 S
Coconut Flv VMC-P 2020 S
Coconut Flv VMC-P 2075 S
Coconut Flv VMC-P 2109 S
Coconut Flv VMC-P 2111 S
Coconut Flv VMC-P 2119 S
Coconut Flv VMC-P 2227 S
Coconut Flv VMC-P 2237 S
Coconut Flv VMC-P 4008 M
Coconut Flv VMC-P 4032 M
Coconut Flv VMC-P 4049 M
Coconut Flv VMC-P 4053 M
Coconut Flv VMC-P 4054 M
Coconut Flv VMC-P 4055 M
Coconut Flv VMC-P 4056 M
Coconut Flv VMC-P 4072 M
Coconut Flv VMC-P 4009 T
Coconut milk Pwd Flv VMC-P 4010 M
Coconut Milk Pwd Flv VMC-P 4025 M
Coconut pwd VMC-P 4064 T
Cocovani pwd VMC-P 4057 T
Coffe Fla VMC-P 2198 S
Coffe Fla VMC-P 2235 S
Coffe Fla VMC-P 2249 S
Coffe Fla VMC-P 2255 S
Coffee Flv VMC-P 2067 S
Coffee Flv VMC-P 2068 S
Coffee Flv VMC-P 2069 S
Coffee Flv VMC-P 4033 M
Coffee Pwd VMC-P 1002 FL
Coffee Pwd VMC-P 1007 FL
Coffee Pwd VMC-P 1008 FL
Cola Fla VMC-P 2186 S
Cola Fla VMC-P 2187 S
Conden Flv VMC-P 2138 S
Condensed Milk VMC-P 1020 FL
Condensed milk flv VMC-P 2001 S
Condensed milk flv VMC-P 2017 S
Condensed milk flv VMC-P 2118 S
Condensed milk Flv VMC-P 4009 M
Condensed milk Flv VMC-P 4016 M
Condensed milk Flv VMC-P 4021 M
Condensed Milk Flv VMC-P 4030 T
Condensed Milk Pwd VMC-P 1004 FL
Corn Flv VMC-P 4026 T
Corn Flv VMC-P 2003 S
Corn Flv VMC-P 2019 S
Corn Powder Flv VMC-P 4044 M
Cranberry Flv VMC-P 2063 S
Cranberry Flv VMC-P 2064 S
Cranberry Flv VMC-P 2265 S
Cranberry Flv VMC-P 2266 S
Durian Creamy  Flv VMC-P 2056 S
Durian Creamy  Flv VMC-P 2133 S
Durian Flv VMC-P 2050 S
Durian Flv VMC-P 2055 S
Durian Flv VMC-P 2112 S
Durian Flv VMC-P 2132 S
Durian Flv VMC-P 2134 S
Durian Flv VMC-P 2225 S
Durian Flv VMC-P 2244 S
Durian Flv VMC-P 2293 S
Durian Flv VMC-P 2308 S
Durian pwd VMC-P 4066 T
Egg Custard Fla VMC-P 2183 S
Egg Custard Fla VMC-P 2184 S
Egg Milk Flv VMC-P 2107 S
Egg Milk Flv VMC-P 2302 S
Energy Drink Flv VMC-P 2091 S
Energy Drink Flv VMC-P 2098 S
Energy Drink Flv VMC-P 2175 S
Energy Fla VMC-P 2150 S
Energy Fla VMC-P 2231 S
Energy Fla VMC-P 2232 S
Fish Sauce VMC-P 2260 S
Fish Sauce VMC-P 2272 S
Fresh garlic VMC-P 4080 T
Fresh Lemon pwd VMC-P 4063 T
Fresh Milk VMC-P 1021 FL
Fresh Milk Pwd VMC-P 1005 FL
Fried Garlic VMC-P 4081 T
Ginger Flv VMC-P 2030 S
Ginger Flv VMC-P 2031 S
Ginger Flv VMC-P 2058 S
Ginger Flv VMC-P 2060 S
Ginger Flv VMC-P 4014 T
Ginger Flv VMC-P 4023 T
Ginger pwd VMC-P 4065 T
Gínseng Flv VMC-P 4019 T
Grape Fla VMC-P 2146 S
Grape Fla VMC-P 2147 S
Grape Fla VMC-P 2148 S
Grape Fla VMC-P 2239 S
Grape Fla VMC-P 2246 S
Grape fruit Flv VMC-P 4018 T
Grape pwd VMC-P 4069 T
Green bean Flv VMC-P 2005 S
Green bean Flv VMC-P 2021 S
Green bean Flv VMC-P 4007 M
Green bean Flv VMC-P 4015 M
Green bean Flv VMC-P 4051 M
Green bean Flv VMC-P 4074 M
Green bean Flv VMC-P 4075 M
Green bean Flv VMC-P 4076 M
Green bean Flv(matching) VMC-P 2088 S
Green Tea Fla VMC-P 2177 S
Green tea Flv VMC-P 2051 S
Green tea Flv VMC-P 2140 S
Green tea Flv VMC-P 2233 S
Green tea Flv VMC-P 2250 S
Green tea Flv VMC-P 2279 S
Green tea Flv VMC-P 2280 S
Guava Flv VMC-P 4019 M
Guava Flv VMC-P 2006 S
Guava Flv VMC-P 2022 S
Guava Flv VMC-P 4021 T
Guava Flv VMC-P 4036 T
Guava Flv VMC-P 4037 T
Guava Powder Fla VMC-P 4038 T
Hazenut VMC-P 2270 S
Honey Flv VMC-P 2092 S
Honey Flv VMC-P 2301 S
Honey Flv VMC-P 2310 S
Jackfruit Fla VMC-P 2199 S
Jackfruit Fla VMC-P 2215 S
Jackfruit Fla VMC-P 2277 S
Jackfruit Fla VMC-P 2294 S
Jasmine pwd VMC-P 4052 T
Jasmine pwd VMC-P 4053 T
Jasmine Tea Fla VMC-P 2185 S
Jasmine Tea Flv VMC-P 2038 S
Jasmine Tea Flv VMC-P 2039 S
Jasmine Tea Flv VMC-P 2128 S
Jasmine Tea Flv VMC-P 2129 S
Kiwi Flv VMC-P 2040 S
Kiwi Flv VMC-P 2054 S
Lait Arome VMC-P 4028 M
Lemon VMC-P 1018 FL
Lemon VMC-P 1019 FL
Lemon EA VMC-P 2182 S
Lemon Fla VMC-P 2160 S
Lemon Flv VMC-P 2011 S
Lemon Flv VMC-P 2079 S
Lemon Flv VMC-P 2095 S
Lemon Flv VMC-P 4008 T
Lemon Flv VMC-P 4016 T
Lemon Flv VMC-P 4017 T
Lemon Lime Fla VMC-P 2181 S
Lemon Lime Flv VMC-P 2082 S
Lemon Lime Flv VMC-P 2099 S
Lemon OS Flv VMC-P 2012 S
Lemon OS Flv VMC-P 2080 S
Lime Juice VMC-P 2162 S
Lime WS VMC-P 2161 S
Litch Flv VMC-P 2126 S
Lychee Flv VMC-P 2007 S
Lychee Flv VMC-P 2023 S
Lychee Flv VMC-P 2116 S
Lychee Flv VMC-P 2122 S
Lychee Flv VMC-P 4006 M
Mandarine- Orange-Lemon Pwd VMC-P 1009 FL
Mango VMC-P 2269 S
Mango VMC-P 2287 S
Mango VMC-P 2289 S
Mango VMC-P 2295 S
Mango VMC-P 1017 FL
Mango Fla VMC-P 2151 S
Mango Fla VMC-P 2213 S
Mango FLv VMC-P 2086 S
Mango FLv VMC-P 2101 S
Mango Flv VMC-P 4029 T
Mango Flv VMC-P 4032 T
Mango pwd VMC-P 4070 T
Melon Flv VMC-P 4012 M
Melon Flv VMC-P 4029 M
Melon Flv VMC-P 4034 M
Melon Flv VMC-P 4048 M
Melon Flv VMC-P 4060 M
Melon Flv VMC-P 4061 M
Melon Flv VMC-P 4062 M
Melon Flv VMC-P 4073 M
Melon PH Flv VMC-P 2049 S
Milk VMC-P 2259 S
Milk emulsion Flv VMC-P 4038 M
Milk emulsion Flv VMC-P 4041 M
Milk Flv VMC-P 2073 S
Milk Flv VMC-P 2074 S
Milk Flv VMC-P 4035 M
Milk Powder flavour VMC-P 2263 S
Milk Powder Flv VMC-P 4042 M
Milk Pwd VMC-P 4047 T
Milk Pwd VMC-P 4048 T
Milk Pwd VMC-P 4049 T
Mint Flv VMC-P 4030 M
Mixed Fruit Flv VMC-P 4003 T
Mixed Fruit Flv VMC-P 4004 T
Myrtille Flv VMC-P 4039 M
Neroli Fla OS VMC-P 2208 S
Neroli Fla OS VMC-P 2219 S
Neroli Fla OS VMC-P 2240 S
Neroli Fla OS VMC-P 2297 S
Oorange Oil VMC-P 1016 FL
Orange VMC-P 1015 FL
Orange Fla VMC-P 2276 S
Orange Flv VMC-P 2013 S
Orange Flv VMC-P 2014 S
Orange Flv VMC-P 2264 S
Orange Flv VMC-P 4017 M
Orange Flv VMC-P 4036 M
Orange Maid Flv VMC-P 2077 S
Orange Oil Flv VMC-P 2114 S
Orange Pwd VMC-P 1010 FL
Orange pwd VMC-P 4054 T
Orange pwd VMC-P 4055 T
Pandan Flv VMC-P 2009 S
Pandan Flv VMC-P 2025 S
Pandan Flv VMC-P 2035 S
Pandan Flv VMC-P 2070 S
Pandan Flv VMC-P 2071 S
Pandan Flv VMC-P 2072 S
Pandan Flv VMC-P 2081 S
Pandan Flv VMC-P 2102 S
Pandan Flv VMC-P 2169 S
Pandan Flv VMC-P 2214 S
Pandan Flv VMC-P 2218 S
Pandan Flv VMC-P 2221 S
Pandan Flv VMC-P 4026 M
Pandan Flv VMC-P 4037 M
Pandan Flv VMC-P 4057 M
Pandan Flv VMC-P 4059 M
Pandan Flv VMC-P 4064 M
Pandan Flv VMC-P 4065 M
Pandan Flv VMC-P 4002 T
Pandan Flv VMC-P 4015 T
Pandan Powder Fla VMC-P 4040 T
Passion Fla VMC-P 2152 S
Passion Fla VMC-P 2153 S
Passion Fla VMC-P 2154 S
Passion Fla VMC-P 2155 S
Passion Fla VMC-P 2156 S
Passion Fla VMC-P 2157 S
Passion Flv VMC-P 2166 S
Passion Flv VMC-P 2226 S
Passion Flv VMC-P 4020 M
Passion fruit Flv VMC-P 2008 S
Passion fruit Flv VMC-P 2024 S
Passion fruit Flv VMC-P 2113 S
Passion Fruit Flv VMC-P 4005 T
Passion Fruit Flv VMC-P 4022 T
Passion Fruity VMC-P 2252 S
Passion Fruity VMC-P 2300 S
Passion Fruity (Ex Symrise) VMC-P 2253 S
Passionfruit VMC-P 2271 S
Passionfruit VMC-P 2281 S
Passionfruit VMC-P 2299 S
Passionfruit VMC-P 1025 FL
Passionfruit VMC-P 1026 FL
Peach VMC-P 2268 S
Peach Fla VMC-P 2149 S
Peach Fla VMC-P 2188 S
Peach Fla VMC-P 2230 S
Peach Powder Fla VMC-P 4041 T
Pear Fla VMC-P 2206 S
Pear Fla VMC-P 2207 S
Peppermint Flv VMC-P 2041 S
Peppermint Flv VMC-P 2042 S
Peppermint Flv VMC-P 4024 T
Pineapple VMC-P 2135 S
Pineapple VMC-P 2256 S
Pineapple VMC-P 2290 S
Pineapple VMC-P 2296 S
Pineapple VMC-P 2298 S
Pineapple VMC-P 1022 FL
Pineapple VMC-P 1023 FL
Pineapple Flv VMC-P 2043 S
Pineapple Flv VMC-P 2044 S
Pineapple Flv VMC-P 2045 S
Pineapple Flv VMC-P 2084 S
Pineapple Flv VMC-P 2131 S
Pineapple Flv VMC-P 2167 S
Pineapple Flv VMC-P 2168 S
Pineapple Flv VMC-P 2241 S
Pineapple Flv VMC-P 2242 S
Pineapple Flv VMC-P 4031 M
Pineapple Flv VMC-P 4001 T
Pineapple Pwd VMC-P 1006 FL
Pineapple Sarawak Flv VMC-P 2046 S
Pineapple Sarawak Flv VMC-P 2130 S
Potato Flv VMC-P 2083 S
Potato Flv VMC-P 2245 S
Rasberry Flv VMC-P 2065 S
Rasberry Flv VMC-P 2066 S
Rasberry pwd VMC-P 4068 T
Red Grape Fla VMC-P 2189 S
Redbean Fla VMC-P 2278 S
Redbean PWD Fla VMC-P 4073 T
Roasted Coffee pwd VMC-P 4061 T
Roasted Coffee pwd VMC-P 4062 T
Roasted peanut VMC-P 2257 S
Salted Lemon Flv VMC-P 4011 M
Sarsi Fla VMC-P 2193 S
Sarsi Fla VMC-P 2194 S
Sesame OSS VMC-P 2258 S
Soursop Fla VMC-P 2195 S
Soya bean Fla VMC-P 2197 S
Soya bean Fla VMC-P 2217 S
Soya bean Fla VMC-P 2243 S
Soya bean Fla VMC-P 2267 S
Soyasauce VMC-P 4079 T
straberry Pwd VMC-P 1003 FL
Strawberry VMC-P 1013 FL
Strawberry VMC-P 1014 FL
Strawberry Fla VMC-P 2178 S
Strawberry Fla VMC-P 2179 S
Strawberry Fla VMC-P 2180 S
Strawberry Fla VMC-P 2209 S
Strawberry Fla VMC-P 2212 S
Strawberry Flv VMC-P 2010 S
Strawberry Flv VMC-P 2026 S
Strawberry Flv VMC-P 2078 S
Strawberry Flv VMC-P 2103 S
Strawberry Flv VMC-P 2110 S
Strawberry Flv VMC-P 2127 S
Strawberry Flv VMC-P 2136 S
Strawberry Flv VMC-P 2163 S
Strawberry Flv VMC-P 2174 S
Strawberry Flv VMC-P 2176 S
Strawberry Flv VMC-P 2224 S
Strawberry Flv VMC-P 4005 M
Strawberry Flv VMC-P 4013 M
Strawberry Flv VMC-P 4024 M
Strawberry Flv VMC-P 4050 M
Strawberry Flv VMC-P 4058 M
Strawberry Flv VMC-P 4063 M
Strawberry flv VMC-P 4010 T
Strawberry Powder Fla VMC-P 4039 T
Strawberry Powder Flv VMC-P 4045 M
Strawberry Powder Flv VMC-P 4046 M
Strawberry Pwd Fla VMC-P 4045 T
Sweet corn Flv VMC-P 4018 M
Tamarind Flv VMC-P 2032 S
Tamarind Flv VMC-P 2105 S
Tamarind Flv VMC-P 2142 S
Tamarind Flv VMC-P 2143 S
Tamarind Flv VMC-P 2145 S
Tamarind pwd VMC-P 4058 T
Taro VMC-P 2306 S
Taro Fla VMC-P 2202 S
Taro Fla VMC-P 2216 S
Taro Kinhdo Flv VMC-P 2087 S
Taro Kinhdo Flv VMC-P 2159 S
Taro pwd VMC-P 4056 T
Thyme PWD Fla VMC-P 4072 T
Tiramisu VMC-P 2303 S
Tiramisu VMC-P 2304 S
Tiramisu VMC-P 2305 S
Tutti Fruity VMC-P 2247 S
Tutti Fruity VMC-P 2262 S
Vanilla Creamy Flv VMC-P 2108 S
Vanilla Flavour VMC-P 4047 M
Vanilla Flavour VMC-P 4052 M
Vanilla Flv VMC-P 2015 S
Vanilla Flv VMC-P 2016 S
Vanilla Flv VMC-P 2027 S
Vanilla Flv VMC-P 2028 S
Vanilla Flv VMC-P 2104 S
Vanilla Flv VMC-P 2124 S
Vanilla Flv VMC-P 2125 S
Vanilla Flv VMC-P 4004 M
Vanilla Flv VMC-P 4014 M
Vanilla Flv VMC-P 4025 T
Vanilla Pwd VMC-P 1001 FL
Vanilla Pwd VMC-P 1012 FL
Vanilla Pwd Flv VMC-P 4022 M
Vanilla Pwd Flv VMC-P 4027 T
Vanilla Pwd Flv VMC-P 4028 T
Vanilla Pwd Flv VMC-P 4051 T
Vanilla Pwd Flv VMC-P 4060 T
Vanilla VS Pwd VMC-P 2261 S
Vanillin Pwd Flv VMC-P 4059 T
Watermelon Fla VMC-P 2274 S
Watermelon Fla VMC-P 2275 S
Yam (Taro)vFlv VMC-P 2089 S
Yam (Taro)vFlv VMC-P 2100 S
Yoghurt Flv VMC-P 2115 S
Yoghurt Flv VMC-P 2122 S
Yoghurt Flv VMC-P 2234 S
Yoghurt Flv VMC-P 2238 S
Yoghurt Flv VMC-P 4006 T
Yogurt Flv VMC-P 2093 S
Yogurt Flv VMC-P 2094 S
Yogurt Flv VMC-P 2120 S
Yogurt Flv VMC-P 2121 SBảo quản:

Nơi thoáng mát,Ghi chú:

Tránh tiếp xúc với trẻ em

Hướng dẫn sử dụng

Bài viết liên quan

 • Tổng hợp các loại hương thực phẩm.
 • Dùng trong sản xuất bánh kẹo.
 • Sản xuất thức ăn, nước uống, giải khát.
 • Tạo thêm mùi vị hấp dẫn, lôi cuốn.
 • Cung cấp tất cả mùi hương theo nhu cầu của thị trường.
 • Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, màu thực phẩm với giá cả phải chăng và chất lượng tốt nhất. Qúy khách muốn mua hàng vui lòng liên hệ:
  Công ty Phụ gia thực phẩm Việt Mỹ                                                                            
  Địa chỉ: Số 61B, Ngõ 381, Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội.
  Liên hệ với chúng tôi qua
  Hotline:
  KV Miền Bắc 0947 464 464/093 456 1016                                                        
  KV Miền Trung 0945 002 579 /0583.551.399                                                                                    
  KV Miền Nam 0917 811 667 /0837.589.189      

Bình luận

comments powered by Disqus

Sản phẩm cùng loại khác

 • Call Me
 • Call Me
 • Call Me
 • Call Me
Chinese (Simplified)EnglishGermanJapaneseKoreanVietnamese