PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ BÒ

Quy Trình Sản Xuất Chả Bò 1

Quy Trình Sản Xuất Chả Bò 2

Nguyên liệu Tỉ lệ Mẻ 1kg
Thịt bò vụn 30.00% 300 gr
Thịt heo nạc 30.00% 300 gr
Mỡ heo 20.00% 200 gr
Muối 0.30% 3 gr
Nước Đá 10.00% 100 gr
Carfosel 3 0.40% 4 gr
TG 0.40% 4 gr
KCl 0.20% 2 gr
ML6031 0.40% 4 gr
Amino_S 0.30% 3gr
Đường 0.50% 5 gr
Nước Mắm 2.20% 22 gr
Bột biến tính Gelpro_M 5.00% 50 gr
Antipro_01 0.20% 2gr
Hương bò 0.10% 1 gr
Tổng Cộng 100% 1.000 gr
//