Bạn biết gì về đường Acesulfame K: Những luận cứ ủng hộ

Acesulfame K

 Acesulfame K : Những luận cứ ủng hộ

Acesulfame K được phê chuẩn là chất tạo ngọt từ năm 1988, và thậm chí hầu hết mọi người đều không nhận thức được rằng đây là một chất tạo ngọt nhân tạo được sử dụng trong thực phẩm và đồ uống của họ. Nó được liệt kê trong các thành phần trên nhãn thực phẩm dưới những cái tên như Acesulfame K, Acesulfame potassium, Ace-K, hoặc Sunett. Acesulfame K có độ ngọt gấp 200 lần đường sucrose và thường được sử dụng như một chất tăng cường hương vị hoặc chất tạo ngọt trong thực phẩm. Liều lượng cho phép sử dụng hàng ngày  của FDA (Cục quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ) đối với Acesulfame K là 15 mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày.

Acesulfame K: Những luận cứ phản đối

Các vấn đề tranh cãi xung quanh Acesulfame K bắt nguồn từ các thử nghiệm không chính xác và thiếu các nghiên cứu dài hạn. Acesulfame K có chứa methylene chloride – là một hợp chất gây ung thư. Nếu tiếp xúc lâu với methylene chloride có thể gây ra nhức đầu, trầm cảm, buồn nôn, ảnh hưởng đến gan, thận, rối loạn thị giác, và gây ung thư ở người. Mặc dù hiện nay việc sử dụng Acesulfame K đang bị phản đối gay gắt, nhưng cho đến thời điểm này FDA vẫn tiếp tục yêu cầu thực hiện các xét nghiệm hơn nữa.

//