CÁC LOẠI HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM CAO CẤP

Công dụng: Hương liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm: rửa chén, lau sàn, rửa kính, bột giặt, sữa tắm, dầu gội, xà phòng, nước hoa, nhang, nến, Spa ,resort, khách sạn và các ngành công nghiệp khác…..

Packing: 25kg/cal. Có hỗ trợ bán lẻ 1kg, 2kg, 5kg cho đơn hàng đầu tiên

HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM CAO CẤP

CÁC LOẠI HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM CAO CẤP

☎️ ☎️ ☎️☎️☎️Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của Việt Mỹ dưới đây, trân trọng cảm ơn!

STT TÊN HÀNG MÃ SỐ
                                                PERSONAL CARE
1 Amber Floral VMCagrance VMC-18836
2 Amber VMCagrance VMC-18860
3 Agarwood & Tobacco VMCagrance VMC-18854
4 Ambergris VMCagrance  VMC – 16352
5 Baby Floral VMCagrance (tông phấn) VMC-13932
6 Bravo VMCagrance  VMC-13014C
7 Bravo Blue VMCagrance VMC-13539
8 Chinese Herbal VMCagrance VMC-18744
9 Clary Sage VMCagrance VMC-16811
10 Original Citronella VMCagrance VMC-18769
11 Charisma VMCagrance VMC-16043A
12 Cinnamon Clear VMCagrance VMC- 17444
13 Enchanteur VMCagrance VMC-11438
14 Floral Mint VMCagrance VMC-13376
15 Goat’s Milk VMCagrance VMC-13372
16 Goat’s Milk VMCagrance VMC-11376
17 Greentea VMCagrance VMC-13389
18 Spring Flower VMCagrance VMC-16331
19 Greentea Lemon Flavour VMC-13588
20 Honey bouquet VMCagrance VMC-18805
21 Jasmine VMCagrance (strong) VMC-09105
22 Jasmine VMCagrance (soft) VMC-13088B
23 Lavender VMCagrance VMC-14523
24 Lyly VMCagrance VMC-18736
25 Aqua Lotus VMCagrance VMC-18835
26 Lasting White Lotus VMCagrance VMC-15415
27 Locust VMCagrance VMC-18885
28 Musk VMCagrance (chất lưu hương) VMC-16406
29 Neroli VMCagrance VMC-18877
30 Neroli VMCagrance VMC-16812
31 Pine VMCagrance VMC-18865
32 ReVMCesh VMCagrance VMC-15021C
33 VMCesh Rose VMCagrance VMC-18610
34 Baby Rose VMCagrance VMC-17838
35 Ancestral Rose VMCagrance  VMC-18949
36 Rose Flower VMCagrance VMC-13087C
37 Salome VMCagrance VMC-13416
38 Sweet Vanilla VMCagrance VMC-04242
39 Sarsaprilla VMCagrance (Hương sá xị) VMC-16160
40 Soap Blend VMCagrance VMC-18857
41 Spa Pure VMCagrance VMC-18603
42 Sandal wood VMCagrance VMC-13059C
43 Sarsi VMCagrance VMC-18846
44 Sea Horse VMCagrance VMC-07121
45 Tumaric VMCagrance VMC-16095A
46 Tea & Bitter Orange VMCagrance VMC-18859
47 Vestmint VMCagrance VMC-16694
48 White Flower VMCagrance VMC-05930
49 White Rose VMCagrance VMC-07404
50 White Cedar & Race VMCagrance VMC-18893
51 Wardrobe Aro VMCagrance VMC-18642
52 Ylang VMCagrance VMC-16108
53 X men VMCagrance VMC-16232
54 X men VMCagrance VMC-16232
                          HƯƠNG TRÁI CÂY
1 Apple VMCagrance VMC-10105
2 Cherry VMCagrance VMC-16011B
3 Chrysanthemum VMCagrance VMC-13553
4 Cucumber VMCagrance VMC-16816
5 Bubble Gum VMCagrance VMC-18843
6 Natural Coconut VMCagrance VMC-18635
7 Coconut VMCagrance VMC-17457
8 Orange VMCagrance  VMC-1827B
9 Grape VMCagrance VMC-16810
10 GrapeVMCuit VMCagrance VMC-13509
11 Melon VMCagrance VMC-16813
12 Strawberry VMCagrance VMC-16814
13 Green Pomelo VMCagrance VMC-18751
14 Pineapple VMCagrance VMC-14569
15 Raspberry VMCagrance VMC-18615
16 Cleaning Peach VMCagrance VMC-18743
17 Tamarind VMCagrance VMC-18947

 

STT TÊN HÀNG MÃ SỐ
      NƯỚC GIẶT, XẢ VẢI                 
1 Comfort VMCagrance VMC-07391
2 Comfort White VMCagrance VMC-13068C
3 Comfort White VMCagrance VMC-16709
4 Comfort Pink VMCagrance VMC-16020B
5 Green Comfort VMCagrance VMC-16320
6 Comfort Blue VMCagrance VMC-15025B
7 Comfort Sophia VMCagrance VMC-18831
8 Comfort Violet VMCagrance VMC-16593
9 Comfort Bami VMCagrance VMC-18619
10 Downy F VMCagrance VMC-18935
11 Downy VMCagarance VMC-16314
12 Downy Blue VMCagrance VMC-15031B
13 Downy Sunrise VMCagrance VMC-17244
14 Downy Daring VMCagrance VMC-18507
15 Downy Herbal VMCagrance VMC-17576
16 Downy Perfume VMCagrance VMC-18430
17 Downy VMCagrance VMC-19135
18 Downy VMCagrance VMC-19319
19 Dnee Lovely Sky VMCagrance VMC-18519
20 Essence Blossom VMCagrance VMC-18631
21 Essence Impression VMCagrance VMC-18622
22 Fabric Softener VMCagrance VMC-13456
23 Lavender HHN VMCagrance VMC-18722
24 Omo VMCagrance VMC-19828
25 Spring VMCagrance VMC-18637
26 Spy Blossom VMCagrance VMC-18563
27 Summer Sunshine VMCagrance VMC-18505
28 Cleaning Peach VMCagrance VMC-18743
29 Super Clean VMCagrance VMC – 16327
30 Tabu VMCagrance VMC-16905
31 Spring Time Mod07493 VMC-1835C
NƯỚC RỬA CHÉN, LAU SÀN
1 Cinnamon clear VMCagrance VMC-17444
2 Clear Ginger VMCagrance VMC-18629
3 Greetea VMCagrance VMC-13389
4 Greentea VMCagrance VMC-1943A
5 Happy Floor VMCagrance VMC-16819
6 Pomelo VMCagrance VMC-18318
7 Lemongrass VMCagrance VMC-17529
8 Salt Lemon VMCagrance VMC-16880
9 Lemon VMCagrance VMC-09680
10 Lemon VMCagrance VMC-06075C
11 Lemon VMCagrance VMC-18210
12 Sunlight Lemon 100 VMCagrance VMC-18609
13 Super Clean VMCagrance VMC-16327
14 Winter Sun VMCagrance VMC-18522
SP CHO NHANG, NẾN…
1 Shan 803 VMCagrance VMC-18895
2 Lemon MH VMCagrance VMC-18842
3 Agarwood KN VMCagrance VMC-18824
4 Aeroma Shan 339 VMCagrance VMC-18844
HƯƠNG NƯỚC HOA 
1 Lancome Lavice VMCagrance VMC-18862
2 Goodgirl VMCagrance VMC18896
3 Chanel 5 VMCagrance VMC-18858
4 Chanel Coco VMCagrance VMC-18426
5 Black Dionel VMCagrance VMC-18710
6 Sweet Girl VMCagarnce VMC-16332
7 Perfume Fix VMC-15 (chất định hương
trong nước hoa)
8 Gio VMCagrance VMC-19132
9 Ocean VMCagrance VMC-19149
10 Tabac VMCagrance VMC-19125
//