CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM DO CỤC ATTP TỔ CHỨC

CÔNG TÁC QUN LÝ QUNG CÁO THC PHM DO CC ATTP T CHC

   Tham gia hội thảo có đại diện của các cơ quan, đơn vị : Bộ Y tế (Thanh tra Bộ Y tế và  các phòng liên quan  của Cục An toàn thực phẩm); Bộ Thông tin và truyền thông (Gồm đại diện Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản in phát hành, Thanh tra Bộ); Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản); Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ); Đài Truyền hình Việt Nam (Trung tâm quảng cáo dịch vụ Đài truyền hình Việt Nam); Đài tiếng nói Việt Nam (Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh – Đài tiếng nói Việt Nam); Thông tấn xã Việt Nam (Trung tâm phát triển truyền thông).

   Mở đầu Hội nghị TS. Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục ATTP đã giới thiệu các văn bản pháp luật trong quản lý quảng cáo nói chung và quản lý quảng cáo thực phẩm nói riêng cũng như trách nhiệm quản lý quảng cáo của từng đơn vị. Từ đó TS Nguyễn Thanh Phong đã đề xuất nội dung hội thảo: Tìm phương án để phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý quảng cáo thực phẩm cũng như cơ quan phát hành quảng cáo thực phẩm và hạn chế những vi phạm trong quảng cáo thực phẩm.

   Nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế, vào lúc 8h30 sáng nay 10/6/2014, Cục ATTP đã tổ chức Hội thảo “Phối hợp trong công tác quản lý quảng cáo thực phẩm” do TS Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục ATTP chủ trì.

   Các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận rất sôi nổi xung quanh vấn đề nâng cao công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm. Đại diện của Bộ TT-TT, Bộ NN & PTNT, Bộ Công thương, Bộ Y tế đều đồng nhất quan điểm rằng cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Bộ thì mới có thể quản lý tốt việc quản lý quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng.

   Sau khi thảo luận, các đại biểu tham gia hội thảo đã thống nhất đi đến kết luận như sau:

1.Tăng cường phối hợp giữa cơ quan phát hành quảng cáo thực phẩm và cơ quan quản lý quảng cáo thực phẩm;

2. Hàng tháng cơ quan thẩm định nội dung quảng cáo thực phẩm gửi danh sách các sản phẩm thực phẩm đã được thẩm định cho các cơ quan quản lý phát hành quảng cáo;

3. Khi phát hiện vi phạm trong quảng cáo thực phẩm các cơ quan thông báo cho nhau để kịp thời xử lý vi phạm;

4. Định kỳ, Bộ Y tế – Cục An toàn thực phẩm có kế hoạch thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với thành phần là các cơ quan quản lý quảng cáo thực phẩm, quản lý phát hành quảng cáo để kiểm tra giám sát quản lý quảng cáo thực phẩm

 VMC GROUP – GIỮ VỮNG NIỀM TIN 

//