HƯƠNG LIỆU SẢN XUẤT RƯỢU

Packing: 4kg/cal ; 25kg/cal. Có hỗ trợ bán lẻ 1kg, 2kg cho đơn hàng đầu tiên

☎️ ☎️ ☎️☎️☎️Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của Việt Mỹ dưới đây, trân trọng cảm ơn!

HƯƠNG LIỆU SẢN XUẤT RƯỢU HƯƠNG RƯỢU

 

STT TÊN HÀNG MÃ SỐ
1 Oakwood Flavour VMC – 17101
2 Cognac Flavour VMC – 17152
3 Red wine Flavour VMC – 17114
4 Rhum Flavour VMC – 17132
5 Vodka Flavour VMC – 17125
6 Whisky Flavour VMC – 17127
7 Wine Flavour – Hương rượu chuối VMC – 17128

 

//